National Open Equipped Powerlifting Championship 2021
03 Oct - 10 Oct 2021, Semey, Kazakhstan
Status : Championship
Time Left :

Men

open
Total Lifters : In Team - 78
# Name DOB Team SQ BP DL Total
#59kg
1 ivanov aleksandr 05-04-2004 pavlodar 240.0 160.0 240.0 640.0
2 kirpichyov vyacheslav 17-07-2002 kostanay 200.0 140.0 200.0 540.0
3 zharylkassynov meyrbek 13-04-2000 kostanay 185.0 140.0 175.0 500.0
4 rinat kinzel 01-01-2004 karagandinskaya oblast 160.0 130.0 170.0 460.0
5 galkin oleg 08-08-2004 zko 180.0 120.0 150.0 450.0
6 aytas ospanov 01-01-2004 karagandinskaya oblast 160.0 100.0 160.0 420.0
7 timur khuziahmetov 01-01-2004 karagandinskaya oblast 160.0 90.0 160.0 410.0
8 kozhakmet hamziev 05-03-2005 mangistauskaya oblast 140.0 100.0 140.0 380.0
9 amanbayev damir 01-01-2005 kostanay 140.0 90.0 150.0 380.0
10 primbetov bekzat 01-01-2005 kizilordinskaya oblast 110.0 70.0 170.0 350.0
11 kydyrkhanov isay 25-05-2003 vko 100.0 80.0 160.0 340.0
12 sarvar narmetov 17-06-2002 shymkent 60.0 50.0 60.0 170.0
#66kg
1 kozhevnikov ruslan 07-09-2003 pavlodar 240.0 160.0 245.0 645.0
2 dmitriy chebanov 26-04-1999 almatinskaya oblast 220.0 185.0 240.0 645.0
3 vaskov alexander 08-09-1986 zko 220.0 140.0 240.0 600.0
4 madiayar nurzhanov 01-01-1994 almaty 220.0 150.0 230.0 600.0
5 vereshagin anatoliy 08-09-1986 zko 200.0 100.0 250.0 550.0
6 sydykov akhylbek 01-01-2002 kizilordinskaya oblast 180.0 150.0 180.0 510.0
7 fadi khagag 09-01-2001 almaty 170.0 120.0 170.0 460.0
8 abishev asylkhan 01-01-2003 kizilordinskaya oblast 150.0 110.0 180.0 440.0
9 timur shvekov 07-05-2006 mangistauskaya oblast 150.0 110.0 140.0 400.0
10 elemesov aidyn 07-07-1979 zko 130.0 90.0 140.0 360.0
#74kg
1 turko konstantin 07-07-1985 pavlodar 280.0 230.0 280.0 790.0
2 plakhotnikov vadim 06-06-2003 pavlodar 290.0 165.0 290.0 745.0
3 khussan artukmatov 25-06-2001 shymkent 260.0 160.0 240.0 660.0
4 nikonov alexander 08-09-1986 zko 250.0 160.0 240.0 650.0
5 almas kartbay 01-07-1993 mangistauskaya oblast 200.0 150.0 200.0 550.0
6 lancev anton 08-09-2004 zko 210.0 120.0 200.0 530.0
7 nosarev artur 09-09-2004 zko 200.0 120.0 200.0 520.0
8 malutin mikhail 01-01-2002 kizilordinskaya oblast 180.0 150.0 180.0 510.0
9 makhantaev nursultan 01-01-2000 kizilordinskaya oblast 180.0 150.0 180.0 510.0
10 tarada artem 16-06-2001 kokshetau 200.0 100.0 200.0 500.0
11 gusmanov serik 08-09-1956 zko 160.0 100.0 160.0 420.0
12 roman manakov 04-12-2001 shymkent 140.0 100.0 170.0 410.0
13 artem suvorov 11-07-2002 shymkent 90.0 60.0 130.0 280.0
14 konstantin titaev 24-07-1992 shymkent 0.0 150.0 0.0 150.0
#83kg
1 zemtsov nikolay 10-07-1992 pavlodar 310.0 220.0 330.0 860.0
2 kapyshev aman 25-06-1987 zko 300.0 200.0 300.0 800.0
3 shurupkin artem 05-06-2000 pavlodar 310.0 175.0 280.0 765.0
4 erbol mirzagaliev 11-03-1989 mangistauskaya oblast 220.0 160.0 250.0 630.0
5 shkirman vladimir 09-09-1964 zko 200.0 100.0 250.0 550.0
6 vinnikov danil 01-01-2002 kizilordinskaya oblast 180.0 110.0 180.0 470.0
7 zhandilda amantay 01-01-1995 kizilordinskaya oblast 180.0 110.0 180.0 470.0
8 sanzhar mirkhakimov 30-05-2002 shymkent 150.0 110.0 190.0 450.0
9 konstantin zenkov 30-06-2008 shymkent 50.0 40.0 60.0 150.0
#93kg
1 vassiliy petrenko 23-04-1985 shymkent 340.0 220.0 300.0 860.0
2 isa dzanaev 07-05-1986 mangistauskaya oblast 250.0 240.0 200.0 690.0
3 anton reva 01-01-2002 karagandinskaya oblast 270.0 145.0 255.0 670.0
4 yegor oleinikov 05-05-2005 shymkent 200.0 150.0 200.0 550.0
5 denis kozyrev 01-01-1986 karagandinskaya oblast 200.0 100.0 200.0 500.0
#105kg
1 alexey nogai 01-01-1985 karagandinskaya oblast 350.0 250.0 350.0 950.0
2 kuntuganov rustam 20-04-1997 zko 300.0 250.0 250.0 800.0
3 rustam valiullin 01-01-2000 almaty 280.0 240.0 270.0 790.0
4 mukhan medeubayev 10-06-1987 shymkent 280.0 220.0 260.0 760.0
5 potehin vitaliy 08-08-1980 zko 260.0 180.0 260.0 700.0
6 savoskin vadim 01-01-2004 kostanay 280.0 160.0 260.0 700.0
7 saduakas salavatov 31-07-1980 mangistauskaya oblast 180.0 250.0 250.0 680.0
8 muhamedshin vitaliy 09-08-1973 zko 200.0 170.0 280.0 650.0
9 alexander klass 01-01-1990 karagandinskaya oblast 200.0 200.0 200.0 600.0
10 aidos zhussipbek 01-08-2003 shymkent 200.0 150.0 200.0 550.0
11 vasily shcherbina 01-01-2000 karagandinskaya oblast 200.0 150.0 200.0 550.0
12 renat sagitov 25-08-1962 shymkent 160.0 140.0 180.0 480.0
13 aziev zhanbolat 01-01-2000 kizilordinskaya oblast 180.0 110.0 180.0 470.0
14 kuramisov aibek 01-01-2005 kizilordinskaya oblast 180.0 100.0 180.0 460.0
15 kosarev vladimir 07-06-2005 pavlodar 170.0 100.0 180.0 450.0
#120kg
1 yurii korneev 08-06-1990 shymkent 320.0 210.0 320.0 850.0
2 marin danil 06-02-2002 kostanay 320.0 200.0 280.0 800.0
3 davut abduraimov 27-07-1995 shymkent 310.0 200.0 260.0 770.0
4 daniyar ismatullaev 08-04-2004 shymkent 175.0 150.0 175.0 500.0
5 baturin danil 10-11-2005 pavlodar 190.0 110.0 190.0 490.0
6 altaybaev andrey 08-03-2003 vko 150.0 120.0 180.0 450.0
#120+kg
1 laptev sergey 10-08-1987 pavlodar 400.0 250.0 380.0 1030.0
2 vladimir bevz 22-02-1996 shymkent 240.0 160.0 240.0 640.0
3 vitaliy alekhin 10-06-1998 shymkent 170.0 170.0 240.0 580.0
4 serdtsev sergei 06-07-2004 kostanay 200.0 160.0 200.0 560.0
5 vagner danil 10-02-2006 kostanay 210.0 125.0 200.0 535.0
6 alymzhan abdussalamov 04-02-2005 shymkent 145.0 140.0 175.0 460.0
7 satenov askar 07-10-2003 vko 140.0 80.0 160.0 380.0

Women

open
Total Lifters : In Team - 49
# Name DOB Team SQ BP DL Total
#47kg
1 broner veronika 05-05-1989 pavlodar 160.0 90.0 170.0 420.0
2 krasnyuk elizaveta 07-07-2004 kostanay 120.0 50.0 130.0 300.0
3 bondoreva ekaterina 08-08-2008 pavlodar 110.0 45.0 110.0 265.0
4 anastasia aparina 17-09-2007 almatinskaya oblast 105.0 55.0 105.0 265.0
5 bannikova veronika 01-01-2004 kostanay 100.0 50.0 100.0 250.0
6 kamila tokmyrza 01-01-2006 karagandinskaya oblast 80.0 60.0 90.0 230.0
7 satova elvira 25-06-2003 vko 40.0 30.0 60.0 130.0
#52kg
1 zhurbina anastasiya 07-05-1999 pavlodar 155.0 120.0 165.0 440.0
2 kishkimbayeva aliya 31-05-2000 kostanay 160.0 100.0 140.0 400.0
3 zhilyaeva olesya 08-08-2004 pavlodar 140.0 85.0 135.0 360.0
4 solopova alena 11-08-2013 kokshetau 120.0 70.0 130.0 320.0
5 madina ergenbaeva 15-01-2005 mangistauskaya oblast 100.0 100.0 120.0 320.0
6 mutunova aydana 01-01-2008 kostanay 125.0 70.0 110.0 305.0
7 joldas jansara 01-01-2005 karagandinskaya oblast 120.0 70.0 110.0 300.0
8 alina startseva 15-11-1998 shymkent 50.0 40.0 60.0 150.0
#57kg
1 regina bille 19-07-2002 almatinskaya oblast 200.0 105.0 165.0 470.0
2 bakhtygalieva ol'ga 06-07-2001 pavlodar 160.0 100.0 180.0 440.0
3 orazbekova assiya 30-01-1987 kizilordinskaya oblast 150.0 110.0 150.0 410.0
4 aitasova sara 15-06-2001 zko 150.0 80.0 150.0 380.0
5 diana nuriddinova 07-11-2001 shymkent 120.0 85.0 120.0 325.0
6 gerelevskaya polina 04-05-2005 pavlodar 120.0 70.0 120.0 310.0
7 bochenkova yuliya 01-01-2004 kostanay 120.0 65.0 120.0 305.0
8 aelita sharapova 08-06-1996 shymkent 70.0 50.0 70.0 190.0
#63kg
1 butneko anastasiya 04-02-2003 pavlodar 190.0 110.0 190.0 490.0
2 nadezhda railyan 06-08-1997 shymkent 165.0 95.0 165.0 425.0
3 izabella isabekova 12-12-2002 karagandinskaya oblast 160.0 90.0 170.0 420.0
4 svetlana apsalikova 10-02-2006 almatinskaya oblast 160.0 85.0 145.0 390.0
5 aziza usenova 12-03-2004 shymkent 140.0 85.0 150.0 375.0
6 larkina alena 08-08-2004 pavlodar 140.0 70.0 140.0 350.0
7 veronika yakusheva 14-10-2005 shymkent 120.0 85.0 120.0 325.0
8 lala chai 01-08-1994 shymkent 60.0 50.0 90.0 200.0
#69kg
1 nurkenova asel' 10-07-2000 pavlodar 190.0 150.0 190.0 530.0
2 aidana uesbai 01-01-2006 karagandinskaya oblast 145.0 80.0 130.0 355.0
3 koteneva anzhelika 17-11-2005 pavlodar 140.0 70.0 130.0 340.0
4 seitmagambetova anel 01-01-2005 kizilordinskaya oblast 110.0 70.0 120.0 300.0
5 kyntareva alyona 23-08-2005 kostanay 100.0 70.0 100.0 270.0
6 kolesnikova anastasia 07-05-1987 kokshetau 100.0 60.0 100.0 260.0
#76kg
1 bovkun mariya 07-07-2000 pavlodar 220.0 110.0 190.0 520.0
2 chichmarenko vitalina 12-11-2003 pavlodar 190.0 110.0 160.0 460.0
3 damrina anastasia 02-05-2001 zko 160.0 110.0 130.0 400.0
4 yana yurtanova 03-04-2004 shymkent 150.0 90.0 150.0 390.0
5 smutova ekaterina 01-01-2005 kostanay 140.0 70.0 140.0 350.0
#84kg
1 zhuk oksana 06-07-1966 pavlodar 200.0 150.0 190.0 540.0
2 arina sidenkova 17-05-2007 almatinskaya oblast 160.0 90.0 140.0 390.0
3 belova ekaterina 01-01-2003 kostanay 130.0 55.0 130.0 315.0
#84+kg
1 okatenko kseniya 10-06-1994 pavlodar 220.0 180.0 200.0 600.0
2 meyer regina 11-08-1999 pavlodar 200.0 150.0 170.0 520.0
3 malykhina diana 04-05-2003 pavlodar 200.0 120.0 170.0 490.0
4 darya zhelezkova 08-07-1999 shymkent 120.0 85.0 120.0 325.0

Referee/Official

Members in the Championship
Lifters Men, In Team : 78
Lifters Women, In Team : 49
Team Official : 0
Referee : 0
Team Official/Referee : 0
Total Members : 127